ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมกับริจาคปัจจัย เพื่อถมที่ดินสร้างวัดสายไหม 2 ตาราวาละ 1,000 บาท ได้รับพระสมเด็จ รุ่นถมที่ดิน 1 องค์ ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถมาถวาย ได้ที่กุฏิเจ้าอาวาสทุกวันหรือโทรมาสอบถามได้ที่ 081 - 904 -4460

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

ข่าวบอกบุญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมกับริจาคปัจจัย เพื่อถมที่ดินสร้างวัดสายไหม 2 ตาราวาละ 1,000 บาท ได้รับพระสมเด็จ รุ่นถมที่ดิน 1 องค์ มีมวลสารมากมาย รวมทั้งมวลสารของสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถมาถวาย ได้ที่กุฏิเจ้าอาวาสทุกวันหรือโทรมาสอบถามก่อนเข้ามาถวายก็ได้ว่าหลวงพ่ออยู่วัดหรือไม่ โทรได้ที่ 081 - 904 -4460

ฮิต: 700