ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่จำนวน 16 ไร่ เพื่อสร้างวัดใหม่ ณ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่ตารางวาละ 1,000 บาท พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก (พระอาจารย์อ๊อด) เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

ข่าวบอกบุญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่จำนวน 16 ไร่ เพื่อสร้างวัดใหม่ ณ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อดินถมที่ตารางวาละ 1,000 บาท พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก (พระอาจารย์อ๊อด) เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง มูลเหตุของการจัดสร้างวัดใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจาก นายสมหวัง เย็นสถิต ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้บวรพระพุทธศาสนา และมากราบขอเมตตาจากพระอาจารย์อ๊อด ช่วยอำนวยการในการจัดสร้างวัดใหม่ในพื้นที่ตำบลหนองขนาก เพราะในพื้นที่ดังกล่าวมีความห่างไกลจากวัดต่างๆ ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองขนากจะทำบุญหรือกิจกรรมทางศาสนาในแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความลำบากในการเดินทาง ดังนั้น นายสมหวัง เย็นสถิต จึงมีความประสงค์ถวายที่ดินผืนดังกล่าวให้แก่พระพุทธศาสนา สำหรับการจัดสร้างวัดแก่ประชาชนเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้มีความผูกพันยึดมั่นในศาสนา อีกทั้งยังก่อเกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ร่วมกัน และประการสุดท้าย คือ เพื่อสืบทอดบวรพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 

พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก 

เจ้าอาวาสวัดสายไหม

 

*************************************************************

 

รายนามเจ้าภาพ..................................................... นามสกุล...............................................

จำนวนตารางวา.............................................

 

 

จำนวนเงิน.......................................  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..................................................

 

ฮิต: 598