พระอาจารย์อ๊อดได้จัดสร้าง เหรียญพญาหงส์เงิน - พญาหงส์ทองทิพย์ รุ่น เสาร์ 5 มหาเศรษฐี

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

พระอาจารย์อ๊อดได้จัดสร้าง เหรียญพญาหงส์เงิน - พญาหงส์ทองทิพย์ รุ่น เสาร์ 5 มหาเศรษฐี ท่านใดมีความประสงค์เช่าบูชาได้ที่ จุดจำหน่ายวัตถุมงคล รายได้จากการจำหน่ายเช่าบูชาเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ฮิต: 584