ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ลอกคลองหลังวัดสายไหม ในวันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556 เริ่มเวลา 9.00 น.

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ลอกคลองหลังวัดสายไหม ในวันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถร่วมแรง ร่วมใจ และ สามารถนำ น้ำ อาหารมาร่วมด้วยจะเป็นการดียิ่ง

ฮิต: 394