สามารถติดต่อทางวัดได้ที่

วัดสายไหม
เลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 0-2531-2135 / 0-2531-2127
แฟกซ์. 0-2531-2127