JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

 

 

 

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง 

 

อะหัง สุขิโต โหมิ 

อะหัง นิททุกโข โหมิ 

อะหัง อะเวโร โหมิ 

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 

 

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร 

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

 

 

 

พระอาจารย์อ๊อดเจิมเครื่องบินสายการบินนกแอร์

พระอาจารย์อ๊อด เจิมเครื่องบิน สายการบินรอยัล สกาย แอร์เวย์

ลิงค์พระพุทธศาสนา