ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันเสาร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 386
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันศุกร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 280
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพฤหัสบดี เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 276
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางคืน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 273
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางวัน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 355
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันอังคาร เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 285
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันจันทร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 183
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดอาทิตย์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 289
คำกล่าวถวายสังฆทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 224
คำกล่าวจบทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 215
บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 135
คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 125
คำกล่าวถวายข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 255
บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 140
บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 134
แสดง #