หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันเสาร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 509
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันศุกร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 416
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพฤหัสบดี เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 397
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางคืน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 402
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางวัน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 537
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันอังคาร เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 398
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันจันทร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 302
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดอาทิตย์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 395
คำกล่าวถวายสังฆทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 357
คำกล่าวจบทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 366
บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 247
คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 237
คำกล่าวถวายข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 372
บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 260
บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 250
แสดง #