ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันเสาร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 467
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันศุกร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 370
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพฤหัสบดี เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 354
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางคืน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 357
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางวัน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 465
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันอังคาร เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 366
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันจันทร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 264
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดอาทิตย์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 359
คำกล่าวถวายสังฆทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 308
คำกล่าวจบทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 320
บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 214
คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 204
คำกล่าวถวายข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 339
บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 223
บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 214
แสดง #