ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันเสาร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 415
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันศุกร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 315
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพฤหัสบดี เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 304
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางคืน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 300
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางวัน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 398
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันอังคาร เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 312
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันจันทร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 208
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดอาทิตย์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 313
คำกล่าวถวายสังฆทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 250
คำกล่าวจบทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 249
บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 163
คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 152
คำกล่าวถวายข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 278
บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 165
บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 164
แสดง #