ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันเสาร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 444
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันศุกร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 342
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพฤหัสบดี เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 331
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางคืน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 334
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันพุธ (กลางวัน) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 436
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันอังคาร เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 341
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดวันจันทร์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 239
คาถาบูชาพระประจำวัน เกิดอาทิตย์ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 337
คำกล่าวถวายสังฆทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 282
คำกล่าวจบทาน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 285
บทสวดถวายดอกไม้ ธูปเทียน เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 192
คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 183
คำกล่าวถวายข้าวพระพุทธ เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 314
บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 197
บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร 193
แสดง #