เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์อ๊อดได้จัดสร้าง เหรียญพญาหงส์เงิน - พญาหงส์ทองทิพย์ รุ่น เสาร์ 5 มหาเศรษฐี ท่านใดมีความประสงค์เช่าบูชาได้ที่ จุดจำหน่ายวัตถุมงคล รายได้จากการจำหน่ายเช่าบูชาเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมี

ฮิต: 515