เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์อ๊อดร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าศาลาการเปรียญ วัดท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 โดยพระอาจารย์อ๊อดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบพระเศรษฐีนวโกฏิที่และตระกรุดลูกปืนจัดสร้างโดยพระอาจารย์ ให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกองกฐินแต่ละกอง

ฮิต: 441