เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

โครงการยกย่องสรรค์สร้างคุณงามความดี ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีแด่ผู้มีคุณธรรม ได้คัดเลือกพระอาจารย์อ๊อดได้เป็นเกียรติเข้ารับรางวัล "บุคคลคุณธรรมประจำปี 2557" รับจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ฯ เข้ารับโลห์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 

ฮิต: 397