เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หลวงพ่อได้ไปร่วมงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ณ วัดป้อมรามัญ จ.พระนครศรีอยุธยา

ฮิต: 465