เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 พระอาจารย์อ๊อดไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกกับสมเด็จพระมหาสังฆราช. แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และเกจิอาจารย์ของประเทศไทย ณ วัดทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระมหาสังฆราช. แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ฮิต: 463