เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 หลวงพ่ออ๊อดเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์และรับบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวนพระสงฆ์ที่มารับบาตรจำนวน 58 รูป

ฮิต: 406