เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงพ่ออ๊อดเมตตามาร่วมงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ณ วัดพืชนิมิตร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีและจุดเทียนชัย

ฮิต: 475