เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. พระอาจารย์อ๊อดไปเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกเททอง หล่อพระหลวงพ่อโตทรงเครื่องจักรพรรด์ ณ วัดร้อยไร่ จังหวัดอยุธยา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฮิต: 437