เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 8 ธันวาคม 2556 พระอาจารย์อ๊อดไปพุทธาภิเษกเททองหล่อพระสมเด็จพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อนำจตุปัจจัยมาสร้างถาวรวัตถุที่ยังค้างอยู่ เช่น พระอุโบสถ ที่วัดเครือหวาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ฮิต: 407