เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 20 พฤษจิกายน 2556 พระอาจารย์อ๊อดไปทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ลูกนิมิต และพระประธานในอุโบสถหลังใหม่ของวัดชมภูคีรีธาราม (วัดท่าใต้) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ฮิต: 408