เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 พระอาจารย์อ๊อด ไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระประธาน วัตถุมงคล และลูกนิมิต ณ วัดป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว ต.สามโคก จ.ปทุมธานี

ฮิต: 555