เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 พระอาจารย์อ๊อดไปร่วมพิธีพุทธาพิเษก พระประธานในอุโบสถหลังใหม่ ลูกนิมิต และวัตถุมงคล ณ วัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

ฮิต: 404