เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2556 เวลา 20.00 น. พระอาจารย์อ๊อดไปนั่งอธิฐานจิตพุทธาภิเษกเททองหล่อพระปางค์นาคปรก พระโมคคลา พระสารีบุตร และยอดเจดีย์ 12 นักษัตรที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดธัญญะผล คลอง 8 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ฮิต: 441