เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

กิจกรรมบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม หลวงพ่ออ๊อดอธิษฐานจิตเททองหล่อ "พระพุทธเมตตามงคลศีลาจารมุนี" ณ วัดกลางคลองสี่ มูลเหตุของการจัดสร้างพระพุทธเมตตามงคลศีลาจารมุนี ก็อันเนื่องมาจากก่อนที่หลวงปู่ทองอินทร์ จะมรณะภาพไม่กี่วัน ท่านได้ให้พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มาพบที่โรงพยาบาล แล้วได้สั่งเสียไว้ว่า ให้สร้างพระพุทธเมตตามงคลศีลาจารมุนี ซึ่งเป็นพระประตัวของหลวงปู่ ดังนั้นหลังจากที่หลวงปู่มรณะภาพลง พระเทพรัตนสุธีจึงเป็นแม่งานในการสร้างพระครั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามที่ครู อาจารย์ได้สั่งไว้

 

ฮิต: 460