เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 วัดสายไหมได้จัดพิธีพุทธาภิเษกและสมโภช "พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" หน้าตัก 69 นิ้ว ณ ศาลาทรงไทยศรีผ่อง

ฮิต: 598