เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

ประมวลภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฮิต: 529