เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทางวัดสายไหมได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปี เพื่อสร้างความดีให้แก่ชีวิต โดยเริ่มเวลาตั้งแต่ 21.00 น. จนไปถึง เวลา 1.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฮิต: 398