เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

 

งานกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีเจ้าภาพอุปถ้มภ์ คือ คุณสุชาติ สายด้วง คุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ และทายก ทายิกา ผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน 1,200 กอง 

ฮิต: 551