เข้าสู่ระบบสมาชิก

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

พระอาจารย์อ๊อดและคณะพุทธศาสนิกชน ได้ทำพิธียกเสาหงษ์ มูลเหตุของการยกเสาหงษ์ คือ แต่เดิมวัดสายไหมเป็นวัดมอญ ในอดีตมีเสาหงษ์ตั้งอยู่ริมคลอง ต่อมาได้เกิดการสูญหายไป ดังนั้นพระอาจารย์อ๊อดจึงได้มีดำริที่จะจัดสร้างเสาหงษ์ขึ้นมาอีกครั้ง