เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

วันลอยกระทง เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2556 วัดสายไหมจัดงานให้สาธุชนมาร่วมทำบุญผ้าป่าและลอยกระทง พระอาจารย์อ๊อดมาทอดผ้าป่าและอนุโมทนาบุญให้แก่สาธุชนเมื่อเวลา 22.00 น. ในวันดังกล่าว

ฮิต: 517