เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

เนื่องในวันมหาสงกรานต์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้มีพุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญ ตักบาตร และสรงน้ำพระ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว

ฮิต: 450