เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558

กิจกรรมภายในวัดสายไหม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557 วัดสายไหม ได้จัดบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน มีผู้ปกครองพาบุตร - หลาน มาบรรพชาจำนวน 124 รูป

ฮิต: 432