กิจกรรมภายในวัดสายไหม

หัวเรื่อง ฮิต
วันที่ 11 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อัญเชิญ แจกันดอกไม้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาถวายแด่พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก (หลวงพ่ออ๊อด) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 591
ประมวลภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 544
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา มีพิธีรับพัดฐานานุกรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) แต่งตั้งให้พระปลัดอิทธิพล ปธานิโก เจ้าอาวาสวัดสายไหม เป็นพระครูปลัดฐานานุกรมในพระราชาคณะชั้นเทพ ศิษยาน 601
งานกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีเจ้าภาพอุปถ้มภ์ คือ คุณสุชาติ สายด้วง คุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ และทายก ทายิกา ผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน 1,200 กอง 550
ทายก ทายิกา มาร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 536
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 วัดสายไหมได้จัดพิธีพุทธาภิเษกและสมโภช "พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" หน้าตัก 69 นิ้ว ณ ศาลาทรงไทยศรีผ่อง 613
งานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันมรณะภาพของหลวงปู่ญัติ อุตตโม ปฐมเจ้าอาวาสวัดสายไหม 497
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะลูกศิษย์วัดสายไหม ได้จัดงานอายุวัฒนมงคล 55 ปี ให้พระอาจารย์อ๊อด โดยมีศิษยานุศิษย์ได้เดินทางมาอวยพรและออกโรงทานจำนวน 141 โรงทาน พระอาจารย์อ๊อดได้แจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 151 ทุน 627
พระอาจารย์อ๊อดและคณะพุทธศาสนิกชน ได้ทำพิธียกเสาหงษ์ มูลเหตุของการยกเสาหงษ์ คือ แต่เดิมวัดสายไหมเป็นวัดมอญ ในอดีตมีเสาหงษ์ตั้งอยู่ริมคลอง ต่อมาได้เกิดการสูญหายไป ดังนั้นพระอาจารย์อ๊อดจึงได้มีดำริที่จะจัดสร้างเสาหงษ์ขึ้นมาอีกครั้ง 507
ประมวลภาพงานวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2557 513
แสดง #