เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

พระอาจารย์อ๊อดเจิมเครื่องบินสายการบินนกแอร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555

ภาพประกอบเนื้อหา

ฮิต: 493