เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

พระอาจารย์อ๊อดแจกตะกรุดลูดปืนให้แก่ทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 10 เมษายน 2556

ภาพประกอบเนื้อหา

ฮิต: 523