พระอาจารย์อ๊อดรับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการวัดช่วยวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

หมวด: กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558 เขียนโดย อาทิตย์ พลายละหาร

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

พระอาจารย์อ๊อดรับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการวัดช่วยวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ภาพประกอบเนื้อหา

ฮิต: 430