เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

พระอาจารย์อ๊อดร่วมกับคุณวิชัย - ศรีนวล ปั้นงาม มอบเสาธงให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแขม

ภาพประกอบเนื้อหา

ฮิต: 496