เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 06 เมษายน 2558

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

พระอาจารย์อ๊อดมอบข้าวสาร อารหารแห้ง โรงเรียนขจรเนติยุทธ์

ภาพประกอบเนื้อหา

ฮิต: 434