เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

พระอาจารย์อ๊อด ร่วมกับ คุณพรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล มอบห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองฝ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพประกอบเนื้อหา

ฮิต: 496