เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 04 เมษายน 2558

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

พระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปแจกตะกรุดลูกปืนแก่ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า

แจกตะกรุดลูกปืนแก่ทหารและเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการทางทหารบ้านนอแล ชายแดนไทย - พม่า 

            ตามปกติในช่วงออกพรรษาพระอาจารย์อ๊อดจะได้รับการนิมนต์จากลูกศิษย์ ที่มีทั้ง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในแต่ละจังหวัดทั่วทุกสารทิศ โดยส่วนใหญ่การที่คณะลูกศิษย์นิมนต์พระอาจารย์อ๊อดในแต่ละปีที่ผ่านมา เป็นการนิมนต์เพื่อให้คณะลูกศิษย์ได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลกับพระอาจารย์ หรือในบางครั้งที่นิมนต์พระอาจารย์ เพื่อได้ไปบำรุงขวัญและกำลังใจข้าราชการ ทหาร ตำรวจ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน พระอาจารย์จะเมตตาเดินทางไปฉลองศรัทธาคณะลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศ ในช่วงต้นปีพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้ไปช่วยแจกตะกรุดลูกปืนแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ซึงเป็นแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย กับ ประเทศพม่า

ภาพประกอบเนื้อหา

ฮิต: 493