เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

 

กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 หลวงพ่อรับนิมนต์ไปฉันภัตตราหารเพลและเจิมห้องทำงานของ พล.อ.ท.พิชัย เขม้นจันทร์ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ หลวงพ่อยังเมตตาเจิมห้องทำงานรองเจ้ากรมและเสธนาธิการทองทัพอากาศให้ด้วย

 

 

 

ฮิต: 550