หัวเรื่อง ฮิต
กรรมฐาน วันวิสาขบูชา 2555 524
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติกรรมฐาน 513
พระอาจารย์อ๊อด สอนกรรมฐานแก่พระและโยคที่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดลำนกแขวก จังหวัดสมุทรปราการ 492
เมื่อวันที่ 20 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 วัดสายไหม ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัด โครงการอบรมวิปัสนากัมมัฏฐานพระนวกะภูมิ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2557 มีพระนวกภูมิที่จำพรรษาตามวันต่างๆในเขตอำเภอลำลูกกาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 รูป 477
หลวงพ่ออ๊อดสอนกัมมัฏฐานแก่ผู้ที่มาถือศีล หากหลวงพ่อว่างเว้นจากกิจ หลวงพ่อจะลงสอนกรรมฐานด้วยตนเองเสมอๆ ท่านใดสนใจเข้ากรรมมัฏฐาน เชิญมาได้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์เวลา 17.00 น. เสร็จสิ้นวันอาทิตย์ 374
พระอาจารย์อ๊อด ได้เดินทางไปเป็นพระวิปัสนาจารย์ สอนกัมมัฏฐานให้แด่ พระนวกะภูมิที่จำพรรษา ณ วัดอู่ตะเภา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 617
แสดง #