พระอาจารย์อ๊อดเมตตาไปแจกตะกรุดและถวายเงินสมทบเพื่อบูรณะสำนักสงฆ์ ณ จังหวัดอุตรดิษฐ์